Design Sprint là gì và tại sao nó quan trọng?

Sprint - photo by Unsplash.com

Design Sprint là gì?

Design Sprint là một process 5 ngày giúp định hình và đánh giá ý tưởng nhằm giải quyết những vấn để hay thử thách nào đó thông qua quá trình tạo các bản thử (prototyping) và thử nghiệm (test) các ý tưởng với khách hàng.

“Những cú hit vang dội trong chiến lược kinh doanh, sáng chế, khoa học hành vi hay nhiều thứ khác có thể được gói gọi vào các quy trình từng-bước-một mà bất cứ ai cũng áp dụng được”

How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days – Jake Knapp
How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days – Image by Apple.com

Áp dụng Design Sprint giúp các team có thể giải quyết các vấn đề tranh cãi kéo dài vài tuần hoặc cả tháng chỉ trong vòng 1 tuần (5 ngày làm việc). 😀

Trong vòng 5 ngày của một tuần bắt đầu từ thứ 2, Design Sprint sẽ giúp bạn:

  1. Understand (Thứ Hai): Hiểu và vạch ra những vấn đề, tập trung vào những vùng trọng tâm.
  2. Idea (Thứ Ba): Vẽ ra những giải pháp cạnh tranh, hợp lý nhất lên giấy
  3. Decide(Thứ Tư): Đưa ra quyết định và chuyển những ý tưởng thành các giả định thử nghiệm được.
  4. Prototype(Thứ Năm): Thử nghiệm trên những khuôn mẫu thực tế.
  5. Test(Thứ Sáu): Kiểm nghiệm và nhận ý kiến từ người dùng trực tiếp.
Hình minh hoạ về qui trình Design Sprint trong 5 ngày – Minh hoạ: mural.co

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *